ChatGPT viết báo?

BuiAn

Administrator
ChatGPT là con AI đang gây bão bởi những gì mà nó làm được. Từ đây, câu hỏi về AI sẽ thay thế những công việc mà con người có thể làm được có xảy ra hay không. Chừng như đây là câu hỏi không mới, mỗi khi có một cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra, từ máy móc tự động đến robot tự hành, và giờ là AI tự học.

what-is-chatgpt-6393027101b3c-sej.jpg

Riêng ở mảng viết báo, con AI này trong tương lai dư sức thay thế được 90% lượng "công nhân gõ chữ". Nghĩa là những người gõ chữ "thuần lao động chân tay" sẽ bị thay thế dần bởi những con AI tự viết như thế. Những bài dịch tin, những bài review giới thiệu sản phẩm, viết như con vẹt thì AI nó làm được hết. Còn những bài báo thực thụ, với góc nhìn phân tích đánh giá của con người, những kiến giải độc đáo khác biệt, thì AI nó không bắt chước được.

Chỉ riêng mảng công nghệ, quan sát nhiều năm qua, tôi thấy không được bao nhiêu bài có giá trị thực thụ, toàn những bài dịch tin, tổng hợp, bài quảng cáo, bài vuốt đuôi, bài thảo mai, bài nịnh bợ hãng... Tất nhiên là AI nó cũng viết nịnh bợ được thôi, mấy cái đó có khó gì đâu. Nên nhân sự làm những chuyện này sẽ được cắt giảm, biên tập ra yêu cầu với câu lệnh, dữ liệu đầu vào cho AI viết, rồi ngồi biên tập lại, năng suất hơn mà lại rẻ hơn.

Nhiều người bảo rằng AI không thay thế được đâu, rằng thì là nó không có cảm xúc như con người để có thể đưa vào bài báo, tạo thành văn phong riêng cho bài báo... Nhưng thực tế báo chí giờ toàn "vô cảm", cái cần nói không nói, cái cho nói mới được nói, cái nhảm nhí thì nói suốt, nên thôi, AI nó làm có khi còn dễ hơn người.
Vậy thì "công nhân gõ chữ" giờ làm gì khi bị AI thay thế? Làm thinh thôi chứ làm gì. Như bao cuộc đổi thay do công nghệ, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, khi muốn tiếp tục tồn tại thì phải tự thay đổi, hoặc kiếm việc khác mà làm.

Công nghệ như cuộc thanh lọc, nó khiến cho chúng ta nhận ra được thực sự mình là ai, khả năng của mình đến đâu và đã đến lúc phải bước sang một trang mới của cuộc đời, không dễ ăn và ảo tưởng mãi được đâu.
 
Bên trên